Μουσική Αγωγή Στα Πρώτα Χρόνια Του Παιδιού

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ενδιαφέροντα των παιδιών και χαρακτηριστικά της ανάπτυξής τους

  Τα ενδιαφέροντα των μικρών παιδιών περιστρέφονται γύρω από τους εαυτούς τους, την οικογένεια και τα αντικείμενα του άμεσου περιβάλλοντός τους. Σαν μέσο επικοινωνίας χρησιμοποιούν το λόγο και πολύ συχνά, κυρίως στο παιχνίδι, κάνουν μελωδικούς μονολόγους ή διαλόγους. Επίσης για να συνοδεύσουν τις κινήσεις τους, δημιουργούν ρυθμικά τραγούδια και ασχολούνται με το δραματικό παιχνίδι.
  Οι δραστηριότητες αυτές των παιδιών είναι μια αντανάκλαση της ζωηρής φαντασίας που έχουν σ' αυτή την ηλικία και είναι δείγμα της επιθυμίας τους για εξερεύνηση. Αν και το λεξιλόγιό τους σ' αυτη την ηλικία είναι περιορισμένο, εν τούτοις έχουν ένα ζωντανό ενδιαφέρον για τα παραμύθια και ιστορίες και δείχνουν με ενεργό τρόπο την περιέργειά τους. Μέσα από τις δραστηριότητές τους είναι φανερή η δυνατή επιθυμία τους για ρυθμό, τραγούδι και μίμηση.
  Στα μικρά παιδιά, τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις εξωτερικεύονται εύκολα, και μέσα από τη μουσική είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα κανάλι συναισθηματικής απελευθέρωσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι η ευαισθησία τους στην κριτική και η θετική ανταπόκρισή τους στον έπαινο. Τα ενδιαφέροντά τους για κάτι, είναι σύντομης χρονικής διάρκειας, αλλά ενόσω διαρκεί δείχνουν ενθουσιασμό και ζήλο. Αυτός ο ενθουσιασμός και ο ζήλος που παρατηρείται στα παιδιά μπορεί να καρποφορήσει, αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα μέσα από δραστηριότητες σχετικές με τα ενδιαφέροντά τους και μεσα στα πλαίσια των ικανοτήτων τους.  Στα πρώτα στάδια της μουσικής αγωγής, οι διάφορες μουσικές δραστηριότητες μπορεί να έχουν σαν κεντρικό άξονα ή και σημείο αφετηρίας, ειδικές περιοχές και θέματα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η εκλογή των θεμάτων θα εξαρτάται από τις εμπειρίες τους για πειραματισμό και εξερεύνηση.
  Μερικά από τα συνηθέστερα θέματα είναι τα ακόλουθα:
  • To παιδί και η οικογένεια
  • Ζώα, παιχνίδια
  • Μέσα μεταφοράς
  • Χειμώνας- χιόνι - Χριστούγεννα
  • Άνοιξη - πουλιά - λουλούδια
  • Καλοκαίρι - θάλασσα - βουνό
  • Φθινόπωρο - βροχή
  • Καιρός - αέρας
(ΣΕΡΓΗ, 1985 : 7-8)

Βιβλιογραφία: ΣΕΡΓΗ ΛΕΝΙΑ (1985), " ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ " Εκδ. GUTENBERG, ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου