Μουσική Αγωγή Στα Πρώτα Χρόνια Του Παιδιού

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Δημιουργικότητα & Μουσική Έκφραση

  Παρατηρώντας τα μικρά παιδιά, του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου, διαπιστώνει κανείς ότι είναι εμφανής η ατομικότητά τους και η έντονη επιθυμία τους για εξερεύνηση και πειραματισμό. Είναι επίσης πολύ εμφανές το ζωντανό ενδιαφέρον τους για τις διάφορες μορφές μουσικής έκφρασης, όπως το τραγούδι, τη ρυθμική κίνηση, τον πειραματισμό με μουσικά όργανα και άλλα ηχητικά αντικείμενα, καθώς επίσης και η συμμετοχή τους σε διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης, όπως τη μίμηση και τους χαρακτηρισμούς.

  Είναι γεγονός ότι στη μετέπειτα σχολική ζωή του παιδιού οι δημιουργικές του δυνατότητες καταπιέζονται, και συχνά παραμένουν αδρανείς και ανεξερεύνητες. Οι λόγοι δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν. Το θέμα είναι μέρος της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στα μαθήματα τουλάχιστον των τεχνών, όμως, όπως της μουσικής, της ζωγραφικής και του δράματος, σίγουρα η έμφυτη αυτή τάση του παιδιού για δημιουργικότητα θα πρέπει να ενδυναμώνεται. Γι' αυτό ο ρόλος του δασκάλου, χωρίς αμφιβολία, είναι σημαντικός, για να διατηρήσει το παιδί τη δημιουργικότητά του και τη φυσική τάση για εξερεύνηση, πειραματισμό και προσωπική έκφραση.


  Στη μουσική αγωγή των παιδιών, και ειδικότερα κατά το προγραμματισμένο μάθημα της μουσικής, η δημιουργικότητα θα πρέπει να αποτελεί το βασικό στοιχείο και χαρακτηριστικό οποιασδήποτε μουσικής δραστηριότητας, όπως το τραγούδι, η μουσική και η κίνηση, η ακρόαση μουσικής, ο πειραματισμός και η εκτέλεση στα μουσικά όργανα. Ακόμη, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες για μουσικές δραστηριότητες που να συμπεριλαμβάνουν περαιτέρω δημιουργικές εργασίες.
  Στις δημιουργικές μουσικές εργασίες (Σέργη 1982/1991, σ. 117), αναμένονται τα πιο κάτω από τα παιδιά:

- Να δημιουργούν ρυθμικές και μελωδικές φράσεις.
- Να κάνουν αυθόρμητα τραγουδιστούς διαλόγους.
- Να χρησιμοποιούν ρυθμικά κτυπήματα και μουσικά όργανα για συνοδεία τραγουδιών.
- Να ερμηνεύουν μουσική με κίνηση (εκφραστική κίνηση ή χορογραφία).
- Να δραματοποιούν ιστορίες με μουσική επένδυση.
- Να χρησιμοποιούν μουσικά όργανα για περιγραφή ανθρώπινων χαρακτήρων, καταστάσεων,
   φαινομένων.
- Να κατασκευάζουν μουσικά όργανα.
- Να μιμούνται ζώα, να ζωντανεύουν χαρακτήρες και καθημερινές εμπειρίες.
- Να ζωγραφίζουν, όταν ακούν μουσική.
- Να χρησιμοποιούν κούκλες (puppets) για να ζωντανεύουν μουσικές ιστορίες.
  (Σέργη, 2003 : σ. 62-63)


Βιβλιογραφία: ΣΕΡΓΗ ΛΕΝΙΑ (2003), "Προσχολική Μουσική Αγωγή, Η Επίδραση της Μουσικής μέσα από τη Διαθεματική Μέθοδο Διδασκαλίας στην Ανάπτυξη της Προσωπικότητας των Παιδιών", Εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου