Μουσική Αγωγή Στα Πρώτα Χρόνια Του Παιδιού

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Κατανοούμε...Μαθαίνουμε από τα παιδιά


 Η κυριότερη μορφή της στήριξης είναι η κατανόηση των παιδιών, η ικανότητα να τα αποδεχόμαστε και να καταλαβαίνουμε τις εκδηλώσεις και την πρόοδό τους. Οι έντονες και οι οικείες εμπειρίες που αποκτούν οι γονείς από την ανάπτυξη του παιδιού τους και η από κοινού βίωση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει το παιδί συναισθηματικά, κοινωνικά και νοητικά τον κόσμο που το περιβάλλει μπορεί να συγκριθούν με ένα ταξίδι, το οποίο οδηγεί σε ανακαλύψεις και το οποίο ώρα με την ώρα και ημέρα με την ημέρα προσφέρει νέα βιώματα.
  Για τους γονείς είναι σημαντική η ψυχική ετοιμότητα να ζουν με τα παιδιά τους και να πάνε μαζί στο ανιχνευτικό ταξίδι. Οι γονείς πρέπει, όπως συνήθως συναποφασίζουν και ρυθμίζουν λεπτομερώς τα του τρόπου της ζωής τους, να θεωρούν τις υποχρεώσεις και τις θετικές εμπειρίες με τα παιδιά τους ως κάτι το κοινό μεταξύ τους.
  Το να αποδεχόμαστε και να κατανοούμε τα παιδιά, είναι μέρος της συντροφικότητας και της βασικής εμπειρίας που μπορούν να αποκτήσουν οι γονείς από τα παιδιά. Η εμπειρία αυτή, όπως όλες οι εμπειρίες που αποκτώνται από επιτυχή επικοινωνία, μπορεί να πλουτίσει την ύπαρξή μας και να αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος του εαυτού μας. Οι ενήλικες μπορούν να έχουν το ίδιο όφελος από το δούναι και λαβείν με τα παιδιά και από τις εμπειρίες τους απ' αυτά, όπως και τα παιδιά από τους γονείς τους, ένα όφελος, μια διάσταση ζωής, που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν άλλες φιλίες ή άλλες κοινωνικές σχέσεις. "Μόνο από τα παιδιά μαθαίνουμε κάτι για τα παιδια. Η κατανόηση του εαυτού μας φθίνει πάρα πολύ, όταν χάσουμε την επαφή μας με την παιδική ηλικία" (Laing 1980, s.11). "Φθίνει" δε σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να προτιμήσει άλλες ανθρώπινες εμπειρίες διαφορετικές από εκείνες που αποκτά από τη σχέση του με τα παιδιά. Σημαίνει μόνο ότι η σχέση αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με καμιά άλλη και ότι δεν μπορεί, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, να αντικατασταθεί από κάποια άλλη σχέση. (Flitner, 1998 :72-73)

Βιβλιογραφία :
FLITNER ANDREAS (1998), Αυταρχική ή Φιλελεύθερη Αγωγή; ,μτφ.Ι. ΧΡΙΣΤΙΑΣ, Εκδ.τυπωθήτω ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου