Μουσική Αγωγή Στα Πρώτα Χρόνια Του Παιδιού

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Δραστηριότητα "Το άλλο μισό"


  • Παίζουν όλα τα παιδιά, χωρισμένα σε δυο ομάδες.
  • Η νηπιαγωγός παίρνει μικρές, έγχρωμες φωτογραφίες οι οποίες παρουσιάζουν διάφορα πράγματα, ζώα, πουλιά, αυτοκίνητα, φρούτα, σπίτια, κούκλες και οτιδήποτε άλλο νομίζει.
  • Κόβει τις φωτογραφίες στη μέση και τις μισές τις κολλά στα δυο χαρτόνια που βρίσκονται το ένα μακριά από το άλλο. Τα άλλα μισά τα βάζει σε δυο καλάθια μικρά. Το ένα ανήκει στην Α' και το άλλο στη Β' ομάδα.
  • Τα δυο χαρτόνια να έχουν τα ίδια, μισά πράγματα, όπως και τα δυο καλάθια.
  • Δίπλα στα δυο καλάθια υπάρχουν κόλλες Stic.

  • Μόλις αρχίσει η ζωντανή μουσική, π.χ. "Ο Ηπειρώτικος χορός" του Σκαλκώτα, η νηπιαγωγός κτυπά το τύμπανο και τα δυο πρώτα παιδια των ομάδων σηκώνονται γρήγορα, παίρνει το καθένα ένα κομμάτι από το καλάθι του και προσπαθεί να βρει το άλλο μισό στο χαρτόνι και να το κολλήσει.
  • Στο τέλος θα δούμε ποια ομάδα συμπλήρωσε όλες τις εικόνες. Θα είναι νικήτρια.

  • Ένα παιγνίδι ταχύτητας, που βοηθά τα παιδιά στην παρατηρητικότητα, στη λεπτή κινητικότητα αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το μουσικό παράδειγμα.
  • Να προσπαθήσουν τα παιδιά να κολλήσουν το μισό ακριβώς στη θέση που πρέπει ώστε η ολοκληρωμένη εικόνα να είναι όμορφη. Είναι μια καλή άσκηση.
Βιβλιογραφία :
Ανδρέας  Χαραλάμπους (2002), "Μουσικά Παιγνίδια στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία"-το κίτρινο, Εκδ.: Ατραπός, Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου